Dick
Schlüter

Lijstduwer #9 gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Focus:

 • Volt een stem geven in de gemeenteraad

 • Democratie


Loopbaan

 • Stadsdichter - Enschede & Overijssel

 • Docent - Hogeschool Tio

 • Werkzaam in de journalistiek en museumwereld

 • Historicus


Opleiding

 • Historicus

Behalve "tukker" ben ik een Europeaan!
Stadsdichter van Enschede!
Volt Enschede is jippie jippie jee!

Wie gaat er schuil achter deze hartenkreet?
Ik ben in 1956 geboren in Almelo. Mijn vader was textielarbeider bij de firma Palthe en mijn moeder huisvrouw. Op de openbare lagere school leerde ik Nederlands praten naast het "stadsplat" op het schoolplein. Ik hoor tot de eerste generatie die te maken kreeg met de Mammoetwet. Dat hield ook in dat op basis van een studiebeurs de mogelijkheid werd geboden om als arbeiderskind te gaan studeren. Die kans heb ik gegrepen! Het resultaat was trotse ouders en meer kansen in de samenleving. Intussen woon ik – met vrouw en twee studerende dochters – al meer dan 25 jaar in Enschede. Mijn achtergrond is die van historicus en ik geef – na werkzaam te zijn geweest in de journalistiek en de museumwereld – les aan studenten op hogeschool Tio in Hengelo. In september 2022 ga ik met pensioen en kan dan (nog) meer tijd besteden aan Volt en mijn hobby's racefietsen en poëzie. In 2013-2014 was ik de dichter van Overijssel en thans ben ik de stadsdichter van Enschede. Maandelijks schrijf ik een gedicht over een wijk in de TC/Tubantia. Zie de website: www.stadsdichterenschede.nl

Behalve "tukker" ben ik een Europeaan!
Bent u bang voor Europa? Ik niet! De zes Europese kernwaarden zijn; respect voor de waardigheid van mensen, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en respect voor mensenrechten inclusief die van minderheden. Deze waarden zijn niet alleen op Europees niveau van belang om uit te dragen, maar ook op gemeentelijk niveau zowel als nationaal niveau. Om die reden heb ik in maart 2021 op Volt gestemd en ben vervolgens lid geworden van deze progressieve partij. Een partij die niet met de rug naar Europa staat zoals veel andere partijen. Wat ik ook belangrijk vind is dat onderwerpen niet alleen worden vertaald vanuit de Europese kernwaarden naar een nationaal en/of lokaal niveau. Maar dat ook het omgekeerde belangrijk wordt gevonden, namelijk het in kaart brengen van lokale problemen om daar op een hoger niveau aandacht voor te vragen! Ik ben van mening dat je op die wijze ook veel (meer) kunt doen voor welzijn en welvaart van de bevolking in de gemeente Enschede.

Maak gebruik van je macht!
Ik denk dat het op 16 maart niet alleen gaat om wie zitting krijgt in de gemeenteraad van Enschede. En dat het belangrijk is om Volt daar voor het eerst een stem te geven! Ieder jaar neemt het aantal landen in de wereld dat op democratische wijze wordt geregeerd af. Jij brengt met het uitoefenen van jouw stemrecht tot uitdrukking dat je waarde hecht aan democratie als politiek systeem! Daar zou ik een gedicht over kunnen schrijven.

Loopbaan

 • Stadsdichter - Enschede & Overijssel

 • Docent - Hogeschool Tio

 • Werkzaam in de journalistiek en museumwereld

 • Historicus